Lokale lønnsforhandlinger kapittel 4, 2017

De lokale lønnsforhandlingene i kapittel 4 er unnagjort og protokollen ble signert 18. oktober. Virkningsdato er 1. august. Arbeidsgiver starter med overføring til lønn i uke 43. Går alt etter planen kommer lønnstilleggene i november.

Funksjonstillegg:

  • Kontaktlærertilleggene økes med 5.000
  • Tillegget til rådgiver økes med 5.000
  • Tillegget til musikk-og kulturlærere økes til 10.000

Flatt tillegg:

  • Lærere i barnehage får et flatt tillegg på 3.000
  • Lærere og adjunkter får et flatt tillegg på 3.000

Tillegg for ansiennitet:

  • Adjunkter med 0,2 og 4 års ansiennitet får et ansiennitetstillegg på 3.000
  • Lokalt 16-års ansiennitetstillegg økes til 15.000

For mer informasjon, se vedlegg eller ta kontakt med din tillitsvalgt.

 

Forhandlingsdelegasjonen besto av:

Jorunn Engedal - forhandlingsleder

Asbjørn G. Sevland

Brit Pedersen

Stian Heimtun

 

Publisert: Publisert: 19.10.2017