Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Rolf Olav Meland
Rolf Olav Meland

Leder

Avbildet: Brit Hauge Apeland
Brit Hauge Apeland

Nestleder

Avbildet: Marta Dalane
Marta Dalane

Medlem

Avbildet: Sigrund Mosnes
Sigrund Mosnes

Medlem

Avbildet: Aud Valebjørg
Aud Valebjørg

Medlem


Avbildet: Kathrine Mikalsen
Kathrine Mikalsen

1. varamedlem

Avbildet: Siren Johanne Lorvik
Siren Johanne Lorvik

2. varamedlem

Avbildet: Sigrund Mosnes
Sigrund Mosnes

2. varamedlem

Avbildet: Astrid Rosså
Astrid Rosså

3. varamedlem


Avbildet: Rolf Olav Meland
Rolf Olav Meland

HTV KS kommune