Styre og hovedtillitsvalgte

Hjelmeland

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Rolf Olav Meland

Leder
profileicon

Brit Hauge Apeland

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Ruth-Iren Krogevoll Sie

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Sigrund Mosnes

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Rolf Olav Meland

HTV-KS-K