Tillitsvalgtopplæring

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 21. sep. kl. 09:00 - 14:00

Utdanningsforbundet Strand

4126 JØRPELAND

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

17.09.2021

Praktisk ansvarlig

Rolf Olav Meland
E-post: rolf.olav.meland@lyse.net
Telefon: +4741298069

Faglig ansvarlig

Sveinung Kåre Fjelde
E-post: sveinung.fjelde@strand.kommune.no
Telefon: +4790672969

Målene for hvert kurs er delt opp etter de fem kjernetemaene som går gjennom hele grunnopplæringen. For TV1 er det følgende mål:

Klubbarbeid og fagforeningsbevissthet

  • Kjenner organisasjonsstrukturen i Utdanningsforbundet
  • Har oversikt over hvordan de kan drive godt klubbarbeid

Hovedavtalen, medbestemmelse

  • Har kunnskap om plikter og rettigheter for arbeidsplasstillitsvalgte
  • Har fått en innføring i hvordan arbeidsplasstillitsvalgte kan utøve medbestemmelse

Lønns- og arbeidsvilkår

  • Har fått enkel innføring i aktuelt lov- og avtaleverk
  • Har fått oversikt over hvordan et tariffoppgjør foregår

Profesjonsbevissthet

  • Har fått kunnskap om Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon og Lærerprofesjonens etiske plattform

Kommunikasjonsferdigheter

  • Vet hvordan de kan kommunisere med medlemmene 
  • Kjenner informasjonskanalene i Utdanningsforbundet

Du vil få tilsendt et hefte som du bør kikke gjennom på forhånd.