Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Signe Norbotten
Signe Norbotten

Leder

Avbildet: Silje Taraldsøy Holtskog
Silje Taraldsøy Holtskog

Nestleder

Avbildet: Geir Aardal
Geir Aardal

Medlem

Avbildet: Borghild Aursland
Borghild Aursland

Medlem

Avbildet: Børge Andreas Børgesen
Børge Andreas Børgesen

Medlem

Avbildet: Siv Hilde Dalen
Siv Hilde Dalen

Medlem

Avbildet: Karl-Johan Haavaag
Karl-Johan Haavaag

Medlem

Avbildet: Louise Margrethe Kvitvang
Louise Margrethe Kvitvang

Medlem

Avbildet: Line Mæland Paasche
Line Mæland Paasche

Medlem


Avbildet: Elin Flörecke Kjetland
Elin Flörecke Kjetland

1. varamedlem

Avbildet: Line Silde Bungum
Line Silde Bungum

2. varamedlem

Avbildet: Karen Elisabeth Eikeland
Karen Elisabeth Eikeland

3. varamedlem


Avbildet: Andreas Myge
Andreas Myge

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Borghild Aursland
Borghild Aursland

HTV KS kommune

Avbildet: Silje Taraldsøy Holtskog
Silje Taraldsøy Holtskog

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet