Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Signe Norbotten
Signe Norbotten

Leder

Avbildet: Silje Taraldsøy
Silje Taraldsøy

Nestleder

Avbildet: Geir Aardal
Geir Aardal

Medlem

Avbildet: Børge Andreas Børgesen
Børge Andreas Børgesen

Medlem

Avbildet: Siv-Hilde Dalen
Siv-Hilde Dalen

Medlem

Avbildet: Karl Johan Haavaag
Karl Johan Haavaag

Medlem

Avbildet: Louise Margrethe Kvitvang
Louise Margrethe Kvitvang

Medlem

Avbildet: Line Mæland Paasche
Line Mæland Paasche

Medlem

Avbildet: Borghild Smedsrud
Borghild Smedsrud

Medlem

Avbildet: Elin Flörecke Kjetland
Elin Flörecke Kjetland

1. varamedlem

Avbildet: Line Silde Bungum
Line Silde Bungum

2. varamedlem

Avbildet: Karen Elisabeth Eikeland
Karen Elisabeth Eikeland

3. varamedlem

Avbildet: Andreas Myge
Andreas Myge

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Borghild Smedsrud
Borghild Smedsrud

HTV KS kommune

Avbildet: Silje Taraldsøy
Silje Taraldsøy

HTV KS kommune

Avbildet: Jannike Aksnes
Jannike Aksnes

HTV, Helse Fonna HF

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet