Styre og hovedtillitsvalgte

Haugesund

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Signe Norbotten

Leder
profileicon

Silje Taraldsøy Holtskog

Nestleder

Medlemmer

profileicon

Line Silde Bungum

Medlem
profileicon

Børge Børgesen

Medlem
profileicon

Louise Margrethe Kvitvang

Medlem
profileicon

Anne Kyvig

Medlem
profileicon

Line Mæland Paasche

Medlem
profileicon

Unni Wootton

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Karl-Johan Haavaag

1. Varamedlem
profileicon

Anne Grethe Dirdal Håland

2. Varamedlem
profileicon

Stig Sandaas

3. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Borghild Aursland

HTV-KS-K
profileicon

Silje Taraldsøy Holtskog

HTV-KS-K