VELLYKKET ÅRSMØTE

Haugesund
Borghild Aursland blir ny hovedtillitsvalgt fra sommeren.

Årsmøtet i lokallaget ble avholdt 13. mars. De frammøtte fikk en spennende kveld, der det blant annet skulle velges ny hovedtillitsvalgt.

Publisert: 15.03.2019

Etter at lokallagsleder hadde ønsket velkommen, gikk ordet til Åsmund Glende Jakobsen med hilsen fra fylkesstyret. 

Det var viktige valg å ta denne kvelden. Vår hovedtillitsvalgte de siste 10 årene, Arvid Bjerkenes, går av med pensjon i sommer. Valgkomiteen har jobbet godt med å finne en erstatter. Borghild Aursland var innstilt av en enstemmig valgkommite, og ble valgt med akklamasjon. 

Silje Taraldsøy Holtskog ble valgt til nestleder i styret (20%) og frikjøpt tillitvalgt på barnehageområdet (25%). Hun har dermed to kontordager i uken sammen med lokallagsleder og HTV.

Ronny Valdersnes, Laila Røkke og Sigurd Østebøvik ble takket for god innsats som styremedlemmer, da de går ut av styret fra høsten. Nye medlemmer i styret er Line Mæland Paasche, Line Silde Bungum, Børge A. Børgesen, Borghild Aursland, Unni Wotton og nestleder Silje Taraldsøy Holtskog. Styret består ellers av Signe Norbotten (leder), Louise Kvitvang og Anne Kyvig. Karl Johan Haavaag, Anne grethe Håland og Stig Sandaas er vararepresentanter. 

Det var spesielt spennende at det var kommet så mange gode saker og resolusjoner inn fra klubber og enkeltmedlemmer. Det tyder på engasjement i lokallaget vårt. Alle sakene og resolusjonene som ble løftet fram på årsmøtet ble godkjent med foreslåtte vedtak. 

Lokallagsleder takket hovedtillitsvalgt Arvid Bjerkenes for hans innsats gjennom ti år.

Kvelden ble avsluttet med middag i restaurant Gallionen.