Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Simen Sirevåg
Simen Sirevåg

Leder

Avbildet: Karen-Elise Gilje Fossen
Karen-Elise Gilje Fossen

Nestleder

Avbildet: Åsa Bratland Bø
Åsa Bratland Bø

Medlem

Avbildet: Monica Nord-Varhaug
Monica Nord-Varhaug

Medlem

Avbildet: Cathrine Telstø Pedersen
Cathrine Telstø Pedersen

Medlem

Avbildet: Ingunn Helen Reiestad
Ingunn Helen Reiestad

Medlem

Avbildet: Simen Sirevåg
Simen Sirevåg

Medlem

Avbildet: Bente Tjensvoll
Bente Tjensvoll

Medlem


Avbildet: Ane Hole Vårdal
Ane Hole Vårdal

1. varamedlem

Avbildet: Gro Torill Vølstad
Gro Torill Vølstad

2. varamedlem

Avbildet: Linda Therese Torsen
Linda Therese Torsen

3. varamedlem


Avbildet: Gro Torill Vølstad
Gro Torill Vølstad

Kontaktperson BHG


Avbildet: Karen-Elise Gilje Fossen
Karen-Elise Gilje Fossen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS