Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bjørg Hauge
Bjørg Hauge

Leder

Avbildet: Jan-Hallvard Førde
Jan-Hallvard Førde

Nestleder

Avbildet: Liv Astrid Bauge
Liv Astrid Bauge

Medlem

Avbildet: Agathe Klimek Mastoor
Agathe Klimek Mastoor

Medlem

Avbildet: Tone Olsen
Tone Olsen

Medlem

Avbildet: Stine Pedersen
Stine Pedersen

Medlem

Avbildet: Ingvild Flåten Valestrand
Ingvild Flåten Valestrand

Medlem

Avbildet: Solvor Fenne Vestly
Solvor Fenne Vestly

Medlem

Avbildet: Iris Wee
Iris Wee

Medlem


Avbildet: Hanne Tove  Hildal
Hanne Tove Hildal

1. varamedlem

Avbildet: Anita Lunden
Anita Lunden

2. varamedlem

Avbildet: Eirin Laland
Eirin Laland

3. varamedlem


Avbildet: Njål Kyllingstad
Njål Kyllingstad

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Jan-Hallvard Førde
Jan-Hallvard Førde

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten