Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Per-Anders Johnsrud
Per-Anders Johnsrud

Leder

Avbildet: Hilde Leidland
Hilde Leidland

Nestleder

Avbildet: Bente Edvardsen
Bente Edvardsen

Medlem

Avbildet: Jan Tore Haakseth
Jan Tore Haakseth

Medlem

Avbildet: Brit Randi Nybø
Brit Randi Nybø

Medlem

Avbildet: Ivar Urdal
Ivar Urdal

Medlem

Avbildet: Linda Tveit Vinningland
Linda Tveit Vinningland

Medlem

Avbildet: Rebekka Sæstad Østebrøt
Rebekka Sæstad Østebrøt

Medlem


Avbildet: Tone Liland Kjeldsen
Tone Liland Kjeldsen

1. varamedlem

Avbildet: Jan Tore Haakseth
Jan Tore Haakseth

2. varamedlem

Avbildet: Mirjam Mong-Olsen
Mirjam Mong-Olsen

2. varamedlem

Avbildet: Jon Gaute Fosse
Jon Gaute Fosse

3. varamedlem


Avbildet: Inger Sørlie
Inger Sørlie

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten