Innkalling til kurs for nye tillitsvalgte

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
fredag 17. sep. kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist

10.09.2021

Praktisk ansvarlig

Inger Sørlie
E-post: ingersorlie@outlook.com
Telefon: 94205235

Tid

Kva skjer?

09.00 – 10.00

OPPSTART

 • Presentasjon av kursleiarar og kursopplegg

 • Presentasjon av deltakarane

 • Oppgåver på førsteside dialogduk

 • Vise video-enquete med tillitsvalde

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 11.45

CASE-ARBEID

 • Introduksjon

 • Oppgåve 1-3 på midtsider dialogduk

 • Punktførelesingar til oppgåve 1 og 3

11.45 – 12.30

Lunsj

12.30 – 14.10

CASE-ARBEID framhald.

 • Oppgåve 4-6 på midtsider dialogduk

 • Punktførelesing til oppgåve 4

14.10 – 14.25

Pause

14.25 – 15.00

AVRUNDING OG VEGEN VIDARE

 • Medlemsdatabasen

 • Vidare opplæring og førebuing til TV2

 • Informasjon om lokalt arbeid

 • Utfordringar, forventningar og kursevaluering

 • Video-helsing frå Steffen Handal

 • Avslutning

Innkallingen gir rett til fri ifølge Hovedavtalen (KS) §3-6, Hovedavtale (PBL) § 3.4 og Hovedavtale (FUS) § 3.1. 

Mvh

Per-Anders Johnsrud

Leder Utdanningsforbundet Eigersund