Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Merete Alvestad
Merete Alvestad

Leder

Avbildet: Anne Lisabeth Jøsang
Anne Lisabeth Jøsang

Nestleder

Avbildet: Bianca Alvestad
Bianca Alvestad

Medlem

Avbildet: Silje K Gismarvik
Silje K Gismarvik

Medlem

Avbildet: Julianne Nilssen
Julianne Nilssen

Medlem


Avbildet: Silje Therese Høie
Silje Therese Høie

1. varamedlem

Avbildet: Sigrunn Hole Hosaas
Sigrunn Hole Hosaas

2. varamedlem


Avbildet: Merete Alvestad
Merete Alvestad

HTV KS kommune