Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Mona Lise Håland
Mona Lise Håland

Leder

Avbildet: Elisabeth Ramsland Tengesdal
Elisabeth Ramsland Tengesdal

Nestleder

Avbildet: Bjørn Tore Birkeland
Bjørn Tore Birkeland

Medlem

Avbildet: Svanhild Gjedrem
Svanhild Gjedrem

Medlem

Avbildet: Olinn Herikstad
Olinn Herikstad

Medlem

Avbildet: Silke Osland
Silke Osland

1. varamedlem

Avbildet: Kirsti Elin Løyning
Kirsti Elin Løyning

2. varamedlem

Avbildet: Jane Fuglestad Rønning
Jane Fuglestad Rønning

2. varamedlem

Avbildet: Bjørn Tore Birkeland
Bjørn Tore Birkeland

HTV KS kommune