Morten Skauen Sørmo valgt som sentralstyremedlem

Utdanningsforbundet avholder denne uken sitt landsmøte på Lillestrøm. Her meisles blant annet politikken ut for de neste fire årene, det vedtas vedtektsendringer og det velges nytt sentralstyre. Morten Skauen Sørmo ble i dag valgt som sentralstyremedlem for denne perioden.

Morten Skauen Sørmo er ansatt ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Han er nå frikjøpt fra denne stillingen for å være hovedtillitsvalgt for medlemmene våre som er ansatt i Viken fylkeskommune (fom 1.januar Østfold fylkeskommune). Som hovedtillitsvalgt fra fylkeskommunen har Morten Skauen Sørmo også fast plass som styremedlem i Utdanningsforbundet Østfold. Han ble valgt til disse vervene våren 2023. Fra 1.januar 2024 har Morten plass i sentralstyret i Utdanningsforbundet. Vi gratulerer ham med dette vervet!

Østfold har i de siste periodene vært godt representert i sentralstyret ved 1.nestleder Terje Skyvulstad og styremedlem Tormod Korpås. Disse to trer ut av disse vervene 1.januar 2024.