Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Gro Merete Stadshaug
Gro Merete Stadshaug

Leder

Avbildet: Caroline Bjerkenes
Caroline Bjerkenes

Nestleder

Avbildet: Caroline Bjerkenes
Caroline Bjerkenes

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Hanne Kristin Gabrielsen
Hanne Kristin Gabrielsen

Styremedlem

Avbildet: Jesper Dybvik Labråten
Jesper Dybvik Labråten

Styremedlem

Avbildet: Odd Arild Røen
Odd Arild Røen

Styremedlem

Avbildet: Jan Harald Thorgrimsbo
Jan Harald Thorgrimsbo

Styremedlem

Avbildet: Emilie Løken
Emilie Løken

1. varamedlem

Avbildet: Caroline Bjerkenes
Caroline Bjerkenes

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Jesper Dybvik Labråten
Jesper Dybvik Labråten

Kontaktperson BHG

Avbildet: Caroline Bjerkenes
Caroline Bjerkenes

HTV, Marker Kommune

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat