FYK2323 Kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i faglig og administrativt støttesystem

Kurset holdes i Salongen konferanse, C.J.Hambros plass 2D, Oslo

Dette kurset er gjennomført

Om kurset