Uforsvarlig elevstabling i Oslo-skolen

Elevorganisasjonen i Oslo og Utdanningsforbundet Oslo er bekymret for utviklingen i Oslo-skolen. Det er uforsvarlig mange elever pr. klasse i videregående skoler.

Oslo-skolen har for få klasserom/areal til elevene. Det plasseres langt flere elever enn det som er forsvarlig i klasserommene.

Et konkret eksempel fra Oslo-skolen er utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. I dag tilbyr Oslo-skolen alle elever som søker dette faget, å begynne i klasser med 37 elever. Det psykososiale arbeidsmiljøet og læringsmiljøet vil være spesielt utfordrende. Opplæringsloven gir elevene rett til et godt psykososialt arbeidsmiljø som kan fremme trivsel, trygghet, sosial tilhørighet og læring.

Det er åpenbart at lærernes mulighet til å gi den enkelte elev god oppfølging, blir svært begrenset når klassene overfylles på denne måten.

Når elevene starter opp skoleåret 2022/23 og møter klasserom der det knapt er mulig å få plass til 37 pulter, frykter vi at det vil føre til at færre elever fullfører og består. Elevstablingen på medier og kommunikasjon er bare ett av mange tilfeller hvor elever og lærere tilbys arbeidsforhold som på ingen måte står seg godt med tanke på Oslo-skolens ambisjoner.

Dette debattinnlegget ble opprinnelig publisert i Aftenposten - Kort sagt, torsdag 25. august.