Etatshovedverneombudene i Utdanningsetaten

Oslo
Verneombud

Hovedverneombudene i Utdanningsetaten samarbeider tett med verneombudene på skolene. Det bør også tillitsvalgte på skolene gjøre.

Publisert 10.09.2020

Det er veldig nyttig at verneombudet og tillitsvalgte samarbeider godt om saker. Ofte griper saker som skal til MBU og AMU inn i hverandre, og tillitsvalgte og verneombud skal begge være pådrivere mht. å påse at de ansatte opplever et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Dette er også understreket i arbeidsmiljøloven.
Ta derfor kontakt med hovedverneombudet på skolen din dersom du har spørsmål eller trenger avklaringer. Dette gjelder både ansatte og tillitsvalgte. 

Vernetjenesten i Utdanningsetaten:

Dag Martin Vikheim
Tlf. mobil 97 66 67 91
dag.martin.vikheim@ude.oslo.kommune.no

Ellen Brekke
Tlf. mobil 95 83 30 69
ellen.brekke@ude.oslo.kommune.no

Marianne Melby
Tlf. mobil 41 54 10 34
marianne.melby@ude.oslo.kommune.no

Postadresse:
Osloskolenes Hovedverneombud
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Besøksadresse:
Utdanningsetaten
Grensesvingen 6, 2.etg.

Akan-kontakt i Utdanningsetaten

Akan-kontakt i Utdanningsetaten er
Anne Kristine Norum
Mobil: 924 20 209
E-post: anne.kristine.norum@ude.oslo.kommune.no