Alkoholpolitikk i UDF Oslo

Fylkesstyret ønsker at alle nivåer i Utdanningsforbundet Oslo skal ha et bevisst forhold til alkohol og AKAN-politikk.

Fylkesstyret har derfor fattet følgende vedtak:

«Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Oslo bruker ikke alkohol som gaver. Fylkesstyret oppfordrer klubber og bydelslag til å unngå alkohol som gaver eller gevinster til utlodning i Utdanningsforbundets regi. Utgifter til alkohol vil ikke bli refundert av Utdanningsforbundet Oslo, og midler til drift av klubber eller bydelslag skal ikke benyttes til innkjøp av alkohol.»


Det serveres, med noen særlige unntak, ikke alkohol på kurs og andre tilstelninger i regi av Utdanningsforbundet. Unntak er for eksempel festmiddag på årsmøte eller landsmøte.