Utdanningsforbundet Oslo i rettssak for demonstrasjonsfriheten

Utdanningsforbundet Oslo tar sterk avstand fra rasisme og nazisme, og ønsker å være en tydelig motstemme til hat og rasisme.

Barn, elever, foreldre og lærere i Oslo skal oppleve at vi er der for å vise vår motstand når hatefulle grupperinger samles på torg og i Oslos bydeler. Gjennom Antirasistisk Fellesskap deltar Utdanningsforbundet Oslo i en felles kamp mot rasisme sammen med en lang rekke andre fagforeninger og organisasjoner. Sammen lager vi en flaggborg av fagforeningsfaner slik at folk som blir utsatt for rasismen skal se at de ikke står alene.

For hele fagbevegelsen er det nå viktig å markere motstand mot rasistiske og fascistiske strømninger i Europa og ellers i verden. Uten demonstrasjonsfrihet er vi fratatt denne muligheten, og det var derfor prinsipielt viktig å bringe denne saken inn for domstolen. Dom i saken faller 14. november.

LENKE