UDF Oslo vil følge opp løftene til de nye byrådspartiene!

Som de fleste har fått med seg, har kommunevalget i Oslo medført et politisk skifte i hvem som leder byen vår. Eirik Lae Solberg (H) jobber nå for å danne et nytt byråd, og vi venter i spenning på hvem som går inn i byrådssamarbeid, og ikke minst på hvem som blir byråd for oppvekst og kunnskap. 

Gjennom alt valgarbeidet vi har gjort i Utdanningsforbundet Oslo, har vi hele tiden lovet politikerne at vi vil følge opp løftene deres gjennom hele neste bystyreperiode. Dette betyr at vi vil møte politikere enten de er i posisjon eller i opposisjon og avkreve svar på hva de ønsker å gjøre for barnehage og skole, hvordan de vil finansiere det de ønsker og hvordan de vil gjennomføre dette. Vi vil prøve å påvirke alle politikere til å jobbe for våre grupper og for en forbedring av arbeidshverdagen til våre medlemmer, ved å peke på løsninger for alle politiske partier i bystyret.

Siden Høyre gikk av med seieren i valget, vil vi følge nøye med på hva de gjennomfører de første 100 dagene slik de lovet før valget; dysleksivennlige skoler, ønske private barnehager velkommen, beholde orden- og oppførselskarakter og beholde karakterbasert inntak i videregående skole. De vil også innføre en time mer matematikk og naturfag i uken, ta initiativ til profilskoler og legge til rette for flere kveldsåpne skoler. Vi kommer til å invitere oss til et møte der vi får diskutert disse sakene med det nye byrådet, og avventer spent den nye byrådserklæringen.

Hele Utdanningsforbundet jobber denne høsten med «Tid for de minste». Dette er en sak vi vil jobbe med for å sette på agendaen i budsjettarbeidet vårt, i møte med de nyvalgte politikere og i møte med bydelene. Bemanning i barnehagene må være reell, og på et betydelig bedre nivå enn dagens bemanning i Oslo. Beregninger viser at det mangler rundt 550 barnehagelærer i Oslo. Vi vil jobbe for å ansvarliggjøre politikerne, og håpet er å se en tydelig bedring i antall barnehagelærere slik at vi vil kunne få en reell bemanning på den enkelte avdeling.