Sommerstengt i juli måned

Utdanningsforbundet Oslo har sommerstengt i juli måned. I denne perioden vil vårt sentralbord ikke være betjent.

Ved akutt behov for bistand kan vi nås på e-post oslo@udf.no. E-post vil bli lest en gang i døgnet. Kun henvendelser som ikke kan vente til august, vil bli besvart.

I periodene 20.6.2022–29.6.2022 og 8.8.2022–13.8.2022 er sentralbordet betjent, men vi har redusert bemanning og vil også i disse periodene måtte prioritere hastesaker.