Sommerstengt i juli måned

Oslo
Telefon

Utdanningsforbundet Oslo har sommerstengt i juli måned. I denne perioden vil vårt sentralbord ikke være betjent.

Publisert 20.06.2019

Ved akutt behov for bistand kan vi nås på e-post oslo@udf.no. E-post vil bli lest en gang i døgnet. Kun henvendelser som ikke kan vente til august, vil bli besvart.

I periodene 24.6.2018 – 28.6.2018 og 1.8.2019 – 11.8.2019 er sentralbordet betjent, men vi har redusert bemanning og vil også i disse periodene måtte prioritere hastesaker.