Sekstimersdag prøves ut i barnehage i Oslo

Fredag 16. september kom Byrådet med en aldri så liten budsjettlekkasje.

I det budsjettforslaget som legges frem 21. september, vil Byrådet foreslå at det settes av penger til et prøveprosjekt med sekstimersdag, og det er Lillo gård barnehage som skal prøve ut kortere arbeidstid.

Nyheten kom til barnehagen fredag morgen og ble markert med besøk fra både finansbyråden og byråd for oppvekst og utdanning.

LENKE: