OSLOBUDSJETTET: 20 millioner mer til spesialpedagogiske tiltak

Tirsdag 29. november ble det klart at byrådspartiene og Rødt har blitt enige om budsjett, og dette har slått bra ut for noen av kravene Utdanningsforbundet Oslo har jobbet for.

Noe av det viktigste for oss har vært å stoppe rammekuttene i bydelene på 65 millioner. Bydelene har allerede for lite penger, og dette viser seg blant annet ved manglende vikarer i barnehagene. Nå er rammekuttet reversert.

Så er det spesielt gledelig at det er lagt inn 20 ekstra millioner til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene. Det er en post som i utgangspunktet er 384 millioner, så dette utgjør en økning på ca. 5 %. I budsjettuttalelsen vår foreslo vi en økning på 50 millioner, noe vi fortsatt tror er for lite. Det er ikke sånn at de 20 millionene løser alle utfordringene, men det betyr at flere barn vil få hjelp, og bydelene trenger ikke å hente penger til disse tiltakene fra fritidsklubber eller barnevern.

Neste uke vedtas hele budsjettet, og da behandles også det som kalles verbalvedtak. Vi håper på klare vedtak om blant annet klassestørrelse på videregående.

Les mer om budsjettenigheten i Osloavisene: