Oslo lover å tilbakebetale ferielønnstrekk

Mange av de som streiket for Unio Oslo fikk nylig et altfor høyt ferielønnstrekk. Oslo kommune beklager og lover å rette feilen hurtig.

I går sendte Unio Oslo en tydelig beskjed til Oslo kommune etter at mange av de som nylig var i streik hadde blitt trukket altfor mye ved siste lønns- og ferielønnsutbetaling. Unios beregninger viste at det i snitt skulle vært trukket 32,3 prosent av månedslønnen, mens kommunen hadde trukket 36,2 prosent – og mange av våre medlemmer fikk dermed utbetalt flere tusen kroner mindre enn de skulle hatt.

Unio Oslo tok derfor umiddelbart kontakt med kommunen med krav om at feilen ble rettet opp så fort som overhodet mulig.

Responsen fra kommunen kom fort.

– Oslo kommune innrømmer at det dessverre skjedde en feil i utbetalingene til noen av dem som var i streik i mai/juni.

– De har jobbet intenst med å få rettet opp i denne feilen så raskt som mulig, og melder nå at de ansatte vil få tilbakebetalt det som ble trukket i forbindelse med fravær på grunn av streik. Pengene vil bli utbetalt fra Oslo kommune mandag 5. juli, sier Skjefstad Andersen.

Et korrekt lønnstrekk for dagene de berørte ansatte var i strek vil bli gjort i august. Etter det Unio kan se omfattes ikke Utdanningsetaten av feilen som oppstod.

– Jeg er glad for at de nå retter opp feilen, slik at de som har blitt trukket feil får korrigert dette ved en ekstra utbetaling allerede mandag. Nå håper jeg at de som ble trukket for mye kan puste lettet ut og at alle får en fin sommer, sier Skjefstad Andersen.