Hjelp med overtid for skolene

Den nye overtidsavtalen har en egen del for undervisningspersonalet, og det jobbes nå ute på skolene med å bruke avtalen til å lage lokale ordninger. Her er litt praktisk hjelp til å jobbe med den nye overtidsavtalen.

Her finner du overtidsavtalen.

Sjekkliste for overtidsarbeid

Dette er dokumentet er det viktigste arbeidsdokumentet for deg. Her finner du greie forklaringer om noen av tingene som kan være litt uklare i avtalen, i tillegg er det en lang rekke eksempler på oppgaver som skaper merarbeid og hvordan det kan organiseres og kompenseres. Vi håper at denne sjekklista kan hjelpe dere når dere skal lage konkrete ordninger på skolene.

Overtidsskjema – EKSEMPEL

Dette er rett og slett et eksempel på hvordan dere kan lage oversikter over overtid lokalt på hver skole. Husk at overtid må pålegges FØR arbeidet utføres. Pålegg om overtid kan gjøres sånn at dere lager en liste lokalt over en del oppgaver som automatisk gir pålegg om overtid (f.eks. oppfølging av elever som er i karantene, hybridundervisning, m.m.).

Overtidsavtalen med forklaringer og eksempler

Dette er ganske enkelt en gjennomgang av de punktene i avtalen som spesifikt gjelder undervisningspersonalet. Det er forklaringer og eksempler som blant annet viser hvordan avtalen henger sammen med Dok 25. Flere av eksemplene er hentet fra etatens gjennomgang med rektorene.

Du kan finne mer informasjon om overtid i denne saken fra 2021: En hjelp til å få orden på overtid.

Tillitsvalgte på videregående som trenger hjelp kan kontakte Odd Erling Olsen, odd.erling.olsen@utdanningsforbundet.no

Tillitsvalgte på grunnskolen kan kontakte Anders Jørgensen, anders.jorgensen@utdanningsforbundet.no eller Jorunn Folkvord, jorunn.folkvord@utdanningsforbundet.no.