Årsmøte 2023 i UDF Oslo: Hva er viktigst for deg?

Utdanningsforbundet Oslo avholder årsmøte 8. – 10. mai 2023. Fylkesstyret ønsker nå å få innspill fra medlemmer om hva som er viktig for dem at Utdanningsforbundet Oslo har et standpunkt til.

Dette vil gjøre det mulig for oss å lage et årsmøte hvor det er god plass til de sakene medlemmene er opptatt av.

Vi stiller derfor tre spørsmål, og det er mulig å gi tre innspill til hvert av spørsmålene.

  • Hvis du skal overbevise noen om å bli medlem, hva er det viktig at Utdanningsforbundet har et standpunkt til?
  • Når du ser på din arbeidshverdag, hva er det viktig at Utdanningsforbundet har et standpunkt til?
  • Når du ser på tilbudet til barna/elever/deltagere/studenter, hva er det viktig at Utdanningsforbundet har et standpunkt til?

Du som arbeidsplasstillitsvalgt må gjøre dette kjent for medlemmene på din arbeidsplass. Dere kan ha dette som en aktivitet på et klubbmøte, og da kan dere svare som klubb. I tillegg til dette skal alle medlemmer ha mulighet til å svare på egenhånd.

Frist for å gi innspill er 12. oktober, og man svarer her.