1. mai med Utdanningsforbundet Oslo

Oslo
Utdanningsforbundet Oslos fane

Kom og vær med oss på 1. mai!

Publisert 30.04.2018

De er som følger:

• Barnehagen trenger ledelse, styrernorm nå!

• JA til kompetanseløft, NEI til avskilting av lærere!

• Stopp stykkprisfinansieringen, slutt på A- og B-skoler!

• Barnehage og skole til alle, også flyktninger!

• God tidligpensjon – en nødvendig trygghet!


Vi gleder oss stort, og håper mange vil gå sammen med oss i år også! Vi samles på Youngstorget ca. klokka 12.

Minner samtidig om vår tradisjonelle 1. maifrokost. Vi håper du kan henge plakaten vår opp på arbeidsplassen din.