Spørsmål og svar om nye aldersgrenser for barnehageansatte

29. april ble det sendt ut et brev til barnehageansatte fra Oslo kommune om endring av aldersgrenser med virkning fra 1. januar 2022. Utdanningsforbundet Oslo har fått mange henvendelser om brevet. Her forsøker vi å gi svar på de vanligste spørsmålene.

Har du ytterligere spørsmål? Ta kontakt på oslo@udf.no.

Det viktigste først: Endringene har ingen negative konsekvenser for ansatte i barnehager. Dette blir utdypet mer i punktene under.

1.       Hvorfor endres aldersgrensen for mitt yrke?
Endringen skjer fordi dagens aldersgrense i Oslo ikke var i samsvar med den statlige aldersgrensen.

Forskrift til kommuneloven bestemmer at særaldersgrensene i kommunen ikke kan være annerledes enn aldersgrensene for en tilsvarende stilling i staten. Aldersgrensen måtte derfor endres. Dette er altså snakk om en formell opprydning ut fra eksisterende nasjonalt lovverk.

2.       Har Utdanningsforbundet Oslo vært involvert i endringen?
Utdanningsforbundet Oslo var orientert om at dette ble gjennomført, men har ikke hatt mulighet til å påvirke utfallet av dette da endringen skyldes lovverk.

3.       Betyr denne endringen at jeg må stå lenger i jobb?
Nei. Endringen betyr at du har mulighet til å stå lengre i jobb. Med gammel ordning måtte du gjøre avtale med din arbeidsgiver hvis du ønsket å arbeide utover 68 år. Denne grensen blir nå endret til 70 år.

4.       Men jeg kan ikke stå i jobb til jeg er verken 68 eller 70. Dette yrket er såpass belastende på helsen min at jeg er nødt til å gå av før. Får jeg nå en dårligere pensjon på grunn av denne endringen?
Nei, ikke i det hele tatt. Verken dine pensjonsrettigheter eller din opptjening berøres av denne endringen.

Etter innføringen av systemet med fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 2011, er det opp til den enkelte å velge uttakstidspunkt for pensjon etter fylte 62 år. Avgang ved 62 år forutsetter at du har tjent opp pensjon tilsvarende garantipensjon, dette gjelder de fleste barnehagelærere.

5.       Har det virkelig ikke noe å si for meg som barnehagelærer? Ut fra brevet jeg fikk, så det ikke sånn ut.
Vi tenker også at Oslo kommune burde formulert seg annerledes. Brevet ble sendt til en rekke ulike yrkesgrupper i kommunen og fulgte dessverre samme mal for alle. Disse endringene får store konsekvenser for andre yrkesgrupper, for eksempel sykepleiere og ansatte i brannvesenet. Disse har hatt særaldersgrense på 65 år, og når særaldersgrenser som er tidligere enn 67, endres, får det reelle konsekvenser for pensjonen. Men barnehagelærernes særaldersgrense var 68, og at den endres til 70, har derfor i praksis ikke noe å si for pensjonsutbetalingen.

6.       Hvordan jobber Utdanningsforbundet for barnehageansattes pensjonsvilkår?
Gode seniortiltak og gode pensjonsvilkår er en viktig sak for Utdanningsforbundet. Det er ingen tvil om at barnehagelærerne står i et av de mest belastende yrkene blant våre medlemmer, samtidig som de har de svakeste seniorordningene. Krav om seniortiltak er derfor noe vi fremmer i tariffoppgjør, og organisasjonen er også i gang med et arbeid for å se på reelle særaldersgrenser for barnehageansatte. Regjeringens pensjonsutvalg har nylig presentert en rapport hvor de anbefaler at pensjonsalderen heves. Det legger ytterligere press på at vi må få på plass særaldersgrenser for barnehageansatte slik at de som trenger det, kan gå av tidligere med pensjon uten å tape for mye.

Vi er glade for at mange av våre medlemmer brenner for pensjonsspørsmål, og lover å kjempe sammen med dere for å bedre pensjonsvilkårene for barnehageansatte.