Fantastisk streikemarkering foran Stortinget i dag

Rundt 800 streikende og støttespillere trosset øsende regn og stilte opp foran Stortinget i dag. Barnehagefolk har vært ute i regnvær før, så det ble en markering med masse engasjement og god stemning.

Streiken handler om at PBL-ansatte skal ha samme pensjonsvilkår som ansatte i andre kommunale og private barnehager. Vi kjemper for å bli del i fellesordningen for AFP, noe som kan bety rundt 50 000 mer i årlig pensjon for den enkelte, og at ansatte ikke lenger skal betale en større egenandel enn andre barnehageansatte. I dag betaler PBL-ansatte 3 % av lønnen sin i egenandel i pensjon, mens andre barnehageansatte betaler 2 %.

Barnehagelærer Sandra Holmebukt fra Dumpa Kanvas-musikkbarnehage var en av appellantene.  I appellen trakk hun blant annet fram støtten hun har fått fra foreldre. «Vi vet godt at streiken rammer barna og foreldrene. Men vi har opplevd en massiv støtte fra foreldrene, vit at vi ser dere og vit at vi setter stor pris på den støtten dere gir! Vit at vi også står her fordi vi vil forsvare grunnverdiene til hva en barnehage skal være, nemlig fellesskapets gode.»

Som siste appellant var Alexander Hopland-Wøien fra Fellesforbundet som ville uttrykke deres støtte til streiken. «Tusen takk for deres bidrag til verdiskapingen» var en del av hans budskap.

Streiken i PBL er nå i sin tredje uke. I Oslo har Utdanningsforbundet 258 medlemmer i streik, fordelt på 51 barnehager.

 

Flere bilder fra dagens markering (foto:Stig Weston)markering2.jpgmarkering3.jpgSteffen.jpg