Årsmøter i bydelslagene

Bydelslagene avholder årsmøter i løpet av mars og april.

De fleste bydeler kombinerer årsmøtet med medlemsmøte med varierte temaer. Du treffer andre medlemmer i bydelen og har mulighet for å påvirke og diskutere aktuelle saker som rører seg i sektoren.

På årsmøtet får du også innblikk i arbeidet bydelslaget har gjort i året som var, og du kan komme med innspill til hva bydelslaget skal jobbe med i året som kommer. Vi anbefaler alle medlemmer å ta turen innom årsmøtet i sin bydel. Tre av bydelene avholde ikke årsmøte før i 2025. Det ble vedtatt på de respektive bydelenes årsmøter i fjor.

Merk deg datoen for ditt bydelslag, og bli med! Alle medlemmer vil få tilsendt invitasjon med tidspunkt, sted og saksliste i god tid før møte.