Voksenopplæring

Utdanningsforbundet Oslo har pr. 1.4.2022 327 medlemmer innen voksenopplæringa.

Voksenopplæring består av norskopplæring, grunnskoleopplæring, spesialundervisning og opplæring på videregående nivå, og gir opplæring etter både opplæringsloven og integreringsloven.

Lenker