Videregående opplæring

Utdanningsforbundet Oslo har pr. 1.04.2022 1408 medlemmer som tilhører medlemsgruppe videregående opplæring.