Videregående opplæring

Oslo

Utdanningsforbundet Oslo har pr. 1.01.2020 1351 medlemmer som tilhører medlemsgruppe videregående opplæring.