Faglig-administrativt støttesystem

Utdanningsforbundet Oslo har pr. 1.04.2022 538 medlemmer som tilhører medlemsgruppe faglig- administrativt støttesystem (FAS)

Disse medlemmene finner vi på mange arbeidsplasser som utgjør støttesystemene i utdanningssektoren. De største arbeidsplassene er:

  • PPT
  • Utdanningsadministrasjonen i Oslo kommune
  • Statped
  • Utdanningsdirektoratet
  • Kompetanse Norge
  • Kunnskapsdepartementet
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Oslo Universitetssykehus
  • Nav
  • og flere mindre arbeidsplasser

Medlemmene i medlemsgruppe FAS tilhører forskjellige tariffområder som Oslo kommune, Staten, Spekter og Virke.

Relevante lenker: