Kast-deg-frampå

Kast-deg-frampå kurs er et motivasjonskurs for kvinner som ønsker: Økt selvinnsikt Større selvtillit Mot til å ta nye utfordringer

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
fredag 03. feb. kl. 15:00 - søndag 05. feb. kl. 16:00

Granavolden Gjæstgiveri AS

Granavollen 16, 2750 GRAN

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

13.01.2023

Praktisk ansvarlig

Mona Skjønberg
E-post: [email protected]
Telefon: +4798809655

Faglig ansvarlig

Marianne Lange Krogh
E-post: [email protected]
Telefon: +4798613299

På Kast-deg-frampå kurs er vi maks 17 deltagere, og i løpet av to døgn blir vi godt kjent med hverandre. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper for å delta. 

På kurset gir vi konkrete, praktiske råd om hvordan du kan bruke egen innsikt og skaperkraft til å forandre hverdagen din. Vi legger vekt på hvilke muligheter arbeid gjennom klubb og fagforening gir deg, og hvordan du sammen med andre kan forandre på det du mener ikke fungerer bra nok.

Kast-deg-frampå kurset retter søkelyset mot kvinners situasjon i samfunnet. Vi deler og bruker erfaringene våre fra hverdagen i barnehage, skole og fagforeningsarbeid. VI lærer å se oss selv og andre kvinner tydeligere gjennom egen aktivitet og foredrag.

Kurset tar blant annet opp disse temaene:

  • Hvordan jobbe med egen og andres nervøsitet?
  • Hvordan bygge opp selvtillit hos deg selv og andre?
  • Hvordan avsløre hersketeknikker?
  • Tale- og presentasjonsteknikk. Talestolen som hjelpemiddel.
  • Forskjeller i kvinners og menns væremåte - gode og dårlige sider. Hvordan sosialiseres vi?
  • Hvordan jobbe sammen med andre for å oppnå endring?
  • Forskjellen på å jobbe alene og sammen med andre.
  • Hvorfor er du viktig i din fagforening?

Utdanningsforbundet Oslo bruker Kast-deg-frampå kurs som kvinnekurs. Vi har erfaring for at kurset skaper større engasjement for fagforeningsarbeid, og ikke minst gir det ideer til hvordan en kan delta i og drive aktivt fagforeningsarbeid.

Det blir satt opp buss til / fra Granavolden Gjæstgiveri