Grunnskolering TV4 - gruppe 1

Del 4 av grunnskoleringen - velg mellom dette kurset eller kurset 28. mars. Gjelder tillitsvalgte fra alle tariffområder, og forutsetter fullført TV3. Dette kurset er siste del av grunnskoleringen for nye tillitsvalgte.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 23. mars kl. 09:00 - 15:30

Ingeniørenes Hus

Kronprinsens gate 17, 0251 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

09.03.2023

Praktisk ansvarlig

Mona Skjønberg
E-post: monskj@udf.no
Telefon: +4798809655

Faglig ansvarlig

Halvor Hals Kolsrud
E-post: halkol@udf.no
Telefon: 92809817

Fjerde og siste del av grunnskoleringen. Kurset gjelder tillitsvalgte fra alle tariffområder. 

Velg dette kurset eller velg kurs 28. mars 2023.