Ansettelseskurs skole - ettermiddag

Gjennomgang av hvordan man best bistår i en ansettelse som tillitsvalgt. Hvilke rettigheter og plikter har du, og hvilke rettigheter og plikter skal du ivareta for søkerne.

Om kurset

Hvor og når?
tirsdag 07. feb. kl. 12:30 - 15:30

Utdanningsforbundet Oslo sine kurslokaler

Brynsengveien 2, 0667 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

01.02.2023

Praktisk ansvarlig

Mona Skjønberg
E-post: monskj@udf.no
Telefon: +4798809655

Faglig ansvarlig

Hilde Bentsen
E-post: hilben@udf.no
Telefon: 41682728

Hva er tillitsvalgtes rolle i en ansettelsesprosess? Hva er lurt å skrive i en utlysningstekst? Hva er det ikke lov å spørre om i et intervju? Dette og mye mer svares ut på vårt ansettelseskurs. Kurset legges opp med foredrag og god tid til spørsmål. For tillitsvalgte i Oslo kommune som gjennomfører grunnskoleringen vil det også bli gitt en mer overordnet innføring i ansettelsesprosesser på TV3.