Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Oslo.

Du kommer raskest i kontakt med fylkesstyrets medlemmer når du sender henvendelsen på epost til oslo@udf.no eller ringer 23 13 81 00. Sentralbordet har åpent mandag til fredag kl. 09:00 - 11:30 og 12:00 - 15:30

Ledelse

Avbildet: Therese Thyness Fagerhaug
Therese Thyness Fagerhaug

Leder

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

1. nestleder

Avbildet: Eirik Bäcklund
Eirik Bäcklund

2. nestleder

Avbildet: Camilla Neerland Berglund
Camilla Neerland Berglund

Medlem

Avbildet: Mari Tønnessen Flåtåmo
Mari Tønnessen Flåtåmo

Medlem

Avbildet: Bendik Indreeide
Bendik Indreeide

Medlem

Avbildet: Anders Jørgensen
Anders Jørgensen

Medlem

Avbildet: Jenny Mannerud
Jenny Mannerud

Medlem

Avbildet: Aasne Mygland
Aasne Mygland

Medlem

Avbildet: Anette Sandvær
Anette Sandvær

Medlem

Avbildet: Thomas Valås
Thomas Valås

Medlem


Avbildet: Heidi Kristin Claussen
Heidi Kristin Claussen

1. varamedlem

Avbildet: Marianne Lange Krogh
Marianne Lange Krogh

2. varamedlem


Avbildet: Halvor Hals Kolsrud
Halvor Hals Kolsrud

Kontaktperson BHG

Avbildet: Jorunn Folkvord
Jorunn Folkvord

Kontaktperson GSK

Avbildet: Rune Christian Lang
Rune Christian Lang

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Kontaktperson UH

Avbildet: Eirik Bäcklund
Eirik Bäcklund

Kontaktperson FAS


Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

HTV-Oslo-BHG

Avbildet: Hilde Bentsen
Hilde Bentsen

HTV-Oslo-GSK

Avbildet: Odd Erling Olsen
Odd Erling Olsen

HTV-Oslo-VGO

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Aslaug Andreassen Becher
Aslaug Andreassen Becher

HTV, OsloMet - Storbyuniversitetet

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Merete Kolstad
Merete Kolstad

HTV, Studentsamskipnaden SiO

Avbildet: Michael B. Lensing
Michael B. Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet