Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Oslo.

Du kommer raskest i kontakt med fylkesstyrets medlemmer når du sender henvendelsen på epost til oslo@udf.no eller ringer 23 13 81 00. Sentralbordet har åpent mandag til fredag kl. 09:00 - 11:30 og 12:00 - 15:30

Ledelse

Avbildet: Therese Thyness Fagerhaug
Therese Thyness Fagerhaug

Leder

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

1. nestleder

Avbildet: Jorunn Folkvord
Jorunn Folkvord

2. nestleder

Avbildet: Camilla Neerland Berglund
Camilla Neerland Berglund

Medlem

Avbildet: Heidi Kristin Claussen
Heidi Kristin Claussen

Medlem

Avbildet: Mari Tønnessen Flåtåmo
Mari Tønnessen Flåtåmo

Medlem

Avbildet: Bendik Indreeide
Bendik Indreeide

Medlem

Avbildet: Anders Jørgensen
Anders Jørgensen

Medlem

Avbildet: Jenny Makeda Jones Mannerud
Jenny Makeda Jones Mannerud

Medlem

Avbildet: Aasne Mygland
Aasne Mygland

Medlem

Avbildet: Anette Sandvær
Anette Sandvær

Medlem

Avbildet: Marianne Lange Krogh
Marianne Lange Krogh

1. varamedlem

Avbildet: Halvor Hals Kolsrud
Halvor Hals Kolsrud

Kontaktperson BHG

Avbildet: Thomas Toddy Valås
Thomas Toddy Valås

Kontaktperson GSK

Avbildet: Rune Christian Lang
Rune Christian Lang

Kontaktperson VGO

Avbildet: Anne Greve
Anne Greve

Kontaktperson UH

Avbildet: Ida Hauknes
Ida Hauknes

Kontaktperson FAS

Avbildet: Stine Sund
Stine Sund

HTV-Oslo-BHG

Avbildet: Hilde Bentsen
Hilde Bentsen

HTV-Oslo-GSK

Avbildet: Odd Erling Olsen
Odd Erling Olsen

HTV-Oslo-VGO

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Eirik Bertelsen
Eirik Bertelsen

HTV, Utdanningsdirektoratet

Avbildet: Kari Kvandal
Kari Kvandal

HTV, NLA Høgskolen AS

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Øystein Skundberg
Øystein Skundberg

HTV, OsloMet - Storbyuniversitetet

Avbildet: Anna Maja Zyglewicz
Anna Maja Zyglewicz

HTV, Studentsamskipnaden SiO