Styre og hovedtillitsvalgte

Oslo

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Aina Beate Skjefstad Andersen

Leder
profileicon

Therese Thyness Fagerhaug

1. Nestleder
profileicon

Atle Andre Danielsen

2. Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Stine Sund

Kontaktperson BHG
profileicon

Marianne Lange Krogh

Kontaktperson GSK
profileicon

Odd Erling Olsen

Kontaktperson VGO
profileicon

Anne Greve

Kontaktperson UH
profileicon

Vidar Webjørnsen

Kontaktperson FAS

Medlemmer

profileicon

Jorunn Folkvord

Medlem
profileicon

Jannicke Bakke Fredriksen

Medlem
profileicon

Anne Ingrid Jacobsen

Medlem
profileicon

Anders Jørgensen

Medlem
profileicon

Halvor Kolsrud

Medlem
profileicon

Jenny Mannerud

Medlem
profileicon

Aasne Mygland

Medlem
profileicon

Thomas Valås

Medlem
profileicon

Kaja Walløe

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Gunnar Egil Georgstad

1. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Stine Sund

HTV-Oslo-BHG
profileicon

Hilde Bentsen

HTV-Oslo-GSK
profileicon

Rune Christian Lang

HTV-Oslo-VGO