Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Olaf Gunnar Alteren
Olaf Gunnar Alteren

Leder

Avbildet: Camilla Berg Eggestad
Camilla Berg Eggestad

Nestleder

Avbildet: Simen Peikli Johannessen
Simen Peikli Johannessen

Styremedlem

Avbildet: Frank-Robert Åhjem
Frank-Robert Åhjem

Styremedlem

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS