Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Trude Lilleaas Moen
Trude Lilleaas Moen

Leder

Avbildet: Anne Marie Stålsmo
Anne Marie Stålsmo

Leder

Avbildet: Maria Wollner
Maria Wollner

1. varamedlem

Avbildet: Nina Kristin Johansen
Nina Kristin Johansen

2. varamedlem

Avbildet: Nina Kristin Johansen
Nina Kristin Johansen

3. varamedlem

Avbildet: Gorm Bolstad Rustad
Gorm Bolstad Rustad

3. varamedlem

Avbildet: Tore Sundal Grøneng
Tore Sundal Grøneng

4. varamedlem

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF