Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Peter Tørstad Thommesen

Peter Tørstad Thommesen

Leder

Avbildet: Daniel Gundersen

Daniel Gundersen

Medlem

Avbildet: Tina Johnsen

Tina Johnsen

Medlem

Avbildet: Malin Christin Olsen

Malin Christin Olsen

Medlem

Avbildet: Mathias Olsen

Mathias Olsen

Medlem

Avbildet: Madelaine Strange

Madelaine Strange

Medlem


Avbildet: Paul Bentsen

Paul Bentsen

HTV, Espira Oslo Barnehagedrift AS

Avbildet: Line Alvheim Elmore

Line Alvheim Elmore

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Ragnhild Grimsvang

Ragnhild Grimsvang

HTV, Studentsamskipnaden SiO

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing

Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Helse Sør-Øst RHF

Avbildet: Olaug Myklebust

Olaug Myklebust

HTV, Kunnskapsdepartementet

Avbildet: Torill Sælen

Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet