Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Løhre Hunnestad
Ingrid Løhre Hunnestad

Leder

Avbildet: Lene Karbøl
Lene Karbøl

Nestleder

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS