Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Miriam Asha Huseby Aronsen
Miriam Asha Huseby Aronsen

Leder

Avbildet: Knut Dalbakk
Knut Dalbakk

Nestleder

Avbildet: Lisa Johanna Stolpe
Lisa Johanna Stolpe

Nestleder

Avbildet: Knut Dalbakk
Knut Dalbakk

Medlem

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF