Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Avbildet: Michael Hermann Bernhard Lensing
Michael Hermann Bernhard Lensing

HTV, Oslo Universitetssykehus HF