Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Zakia Bourass
Zakia Bourass

Leder

Avbildet: Ingrid Benedikte Sørbø
Ingrid Benedikte Sørbø

Leder

Avbildet: Freya Linton Ouhadou
Freya Linton Ouhadou

Nestleder

Avbildet: Laila Akrim
Laila Akrim

Medlem

Avbildet: Elisabeth Fredriksen Hellarvik
Elisabeth Fredriksen Hellarvik

Medlem

Avbildet: Cathrine Solgaard
Cathrine Solgaard

Medlem


Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten