Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eirik Solbø Lie
Eirik Solbø Lie

Leder

Avbildet: Lene Thormodsen
Lene Thormodsen

Nestleder

Avbildet: Kristin Olsen
Kristin Olsen

Medlem

Avbildet: Aleksa Urosev
Aleksa Urosev

Medlem


Avbildet: Geir Rune Andersen Thaule
Geir Rune Andersen Thaule

1. varamedlem


Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten