Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anita Myrvold
Anita Myrvold

Leder

Avbildet: Shabana Shaukat
Shabana Shaukat

Nestleder

Avbildet: Linda Kristin Berstad
Linda Kristin Berstad

Medlem

Avbildet: Frida Lovisa Blom
Frida Lovisa Blom

Medlem

Avbildet: Turid Johanna Hansen
Turid Johanna Hansen

Medlem

Avbildet: Tove Steenslid
Tove Steenslid

Medlem


Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten