Du og klubben din kan sende inn forslag til årsmøtet!

På årsmøtet 8.-10. mai vedtas politikk og arbeidsmåter for Utdanningsforbundet Oslo de neste fire årene. Alle klubber og medlemmer kan sende inn forslag til behandling. Fristen er 15. april.

  • Er du ikke alltid like fornøyd med Utdanningsforbundet?
  • Vil du ha litt endringer her og der?
  • Vil du ha mer om bemanning i barnehagen?
  • Vil du at digitalisering skal diskuteres mer?
  • Vil du ha økt fokus på spesialundervisning?
  • Har du sterke meninger om inntaksordning på videregående?
  • Vil dere at årsmøtet skal vedta en uttalelse om planleggingstid i barnehagen eller ønsker dere et digitaliseringsutvalg?
  • Vil dere at fylkesstyret skal jobbe mer med spesialpedagogiske tiltak eller vil dere ha mer fokus på yrkesfag?

Forslagsfristen er 15. april, og dere sender inn til arsmote@udf.no.

Dere trenger ikke å være redde for at dere skriver forslagene på «feil» måte. Fylkesstyret tar kontakt med dere for å bidra til at forslag blir plassert på riktig plass i sakspapirene, og at det dere er opptatt av blir behandlet av årsmøtet.

Utdanningsforbundet Oslo blir best når flest mulig bidrar!