Stem for de minste

Visste du at halvparten av barnehagene i Nordland mangler barnehagelærere?

En ny rapport fra Utdanningsforbundet viser at 139 barnehagelærere mangler i Nordland for å oppfylle dagens krav om pedagogisk bemanning. Vi må snakke høyt om det som skjer i mange barnehager.

Bryter loven

Vi får daglig historier om hvilke utfordringer barnehagene står i:

  • Foreldre får beskjed om at barnehagen må stenge tidlig.
  • Hele avdelinger må stenge fordi det er bemanningskrise.

Hva gjør dette med det kjæreste vi har? Får barna våre gode nok og trygge rammer for lek, utvikling og læring i barnehagene? Får dette noen konsekvenser for barns psykiske helse. Klarer vi å unngå utenforskap? Blir alle barn sett, hørt og akseptert for den de er?

Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud ifølge loven. De minste har krav på en trygg og stimulerende barnehagehverdag, men på grunn av manglende ressurser er mange barnehager ikke i stand til å oppfylle loven.

Kvalitet først

I valgkampen snakkers det høyt om billigere barnehage, gratis kjernetid i skolefritidsordning og økt studiestøtte. 5. september lanserte regjeringa kutt i barnehageprisene til 2000 kr i måneden. I kommuner med befolkningsnedgang vil de sette prisen ytterligere ned til 1500 kroner. I tillegg lanseres det gratis barnehage for alle barn i Nord-Troms og Finnmark. Dette er flotte tiltak. Men hvem snakker om kompetanse og kvalitet i barnehagen og ikke minst barns beste? Burde ikke det være første prioritet?

Visste du at forskning viser at barn fra barnehager med god kvalitet får ett års forsprang på skolen? Det viser en studie fra barnehager i Hedmark gjennomført av Høgskolen i Innlandet.

Lav bemanning

Fra barnet møter på sin første dag i barnehagen som 1-åring til hen går over til 1. klasse skjer det en enorm utvikling av barnet både psykisk, fysisk og sosialt. Men av de som er satt til å passe på våre små håpefulle, så sier hele 70 prosent av barnehagelærere at de får for liten tid til å følge opp enkeltbarn.

På grunn av for lav bemanning, blir barnehagelærerne tvunget til å prioritere bort arbeid som skaper en meningsfull og innholdsrik hverdag. Og det er de små som rammes når politikerne har kuttet til beinet.

Vi må handle nå!

For å bevare barnehagens rolle som en pedagogisk arena, der barn skal leke, lære og utvikle seg som mennesker, må vi handle – og vi må handle nå!

Utdanningsforbundet har utviklet en ny modell som skal sikre både flere barnehagelærere og flere ansatte til stede med barna. Vi krever én ekstra barnehagelærer i alle landets barnehager og en styrket grunnbemanning. I større barnehager med mer enn åtte barnehagelærere krever vi ytterligere en ekstra barnehagelærer.

Stem på framtiden vår

Gjennom en slik modell skal barna våre oppleve en barnehage som er trygg og lærerik, med fokus på trivsel. En god barndom varer i generasjonen og vi må ruste barna våre til livet som venter på dem.

Kvalitet koster, men det lønner seg alltid.

Bruk stemmeretten din og stem på det som er viktig for akkurat deg. Min stemme går til de som prioriterer barna – framtiden vår.

 

Elisabeth Tobiassen

Kontaktperson barnehage

Utdanningsforbundet Nordland