Nytt barnehage- og skoleår

Sommerferien er over og vi går inn i et nytt barnehage- og skoleår, med nye og gamle kolleger.

Ta vare på nye kollegaer 
Nå starter hovedsesongen for å verve og beholde medlemmer. Husk på budskapet vårt: Vi verver ved å ta imot våre kollegaer på en god måte og skape gode relasjoner i fellesskap. Snakk med nye medlemmer, fortell om UDF og få de med i fellesskapet. Vi står sterkere sammen. 
  
Ledermedlemmer  
Å verve og beholde ledermedlemmer er et prioritert tiltak både på fylkes- og lokallagsnivå. Det innebærer blant annet å verve nyansatte ledere, beholde de medlemmene som går fra lærer – til lederstillinger og synliggjør hva Utdanningsforbundet gjør og kan gjøre for ledere.  
 
Utdanningsforbundet har utarbeidet mye materiell som kan være til hjelp i arbeidet: 
 
Relevante lenker:

Hvorfor være medlem 
 
Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet – Veileder for tillitsvalgte 
 
Vervebrosjyre med verveark 
 
10 gode grunner til å være styrermedlem 
 
10 gode grunner til å være skoleledermedlem 
  
Bli med i fellesskapet – ulike plakater og flyere 

Medlemsfordeler

 


Med hilsen 
  
Trond Hagen