Besøk fra sentralstyret

Det var svært engasjerte fylkesstyremedlemmer som tok imot sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode på sitt februarmøte denne uka.

21.og 22 februar avholdte fylkesstyret i Utdanningsforbundet Nordland sitt månedlige møte med mange viktige politiske saker. Dette i forhold til diskusjon rundt styrets egne prioriterte saker til fylkesårsmøte i mai, samt andre aktuelle utdanningspolitiske saker.

På dag 2 av møtet fikk vi besøk av sentralstyremedlem Siri Skjæveland Lode.

Hennes fokus var på aktuelle landsmøtesaker og tariffpolitiske utfordringer framover. Fylkesstyret hadde deretter en diskusjon rundt disse sakene og kom med gode innspill som besøket skulle ta med seg videre tilbake til hovedstaden.