Kontaktforum UH

For første gang har Nordland fått sitt et eget kontaktforum for universitets- og høgskolesektoren.

På fylkesstyremøtet i februar ble opprettelse av Kontaktforum for medlemsgruppen Universitets- og høgskole (UH) vedtatt. Kontaktforumet skal diskutere saker innenfor sitt område, og komme med innspill, forslag og synspunkter til fylkesstyret i Nordland.

I prosessen med å opprette kontaktforumet, har fylkesstyret fått innspill til aktuelle kandidater, og vi fikk inn forslag på alle som nå er med i det opprettete kontaktforumet i Nordland.

Vi har hatt vårt første møte 01.03, der vi diskuterte formål og avklarte hvordan vi ønsker å samarbeide om saker som er aktuelle for vår medlemsgruppe. Vi fikk presentert hverandre og blitt litt kjent, og fikk planlagt vårt første fysiske møte før sommeren. Vi fikk også sett nærmere på forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger som er på høring nå, og fikk en interessant og fin meningsutveksling som leder av kontaktforum tar videre i neste fylkesstyremøte.

 

Kontaktforum UH har følgende sammensetning:

Ragna Hovig Ødegaardshaugen, HTV og ansatt ved Nord Universitet, Campus Bodø.

Ruta Zabityte Andreassen, klubbstyremedlem ved Nord Universitet, Campus Bodø.

Kjell-Gunnar Boldermo, ansatt ved ingeniørutdanninga Uit, Campus Helgeland, Mo i Rana.

Frode Benjaminsen, ATV og ansatt ved UiT, Campus Narvik.

Bjørn Christian Nilsen, ansatt ved Uit, Campus Narvik.

Leder:

Renate K. Nordnes, fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Nordland. Ansatt ved Nord Universitet og ATV, Campus Nesna.

 

Lederen av det nyopprettete kontaktforumet er svært fornøyd med å få en så flott og kompetent gjeng å samarbeide med om saker som særlig er relevant for vår medlemsgruppe.